Välkommen

Du har nu hamnat på en sida om lösningsfokuserat och lösningsinriktat arbetssätt. Här kan du hitta information om såväl handledning som utbildning, men även en del annat smått och gott. Nytt för denna hemsida är "Betraktelser" (artikelsamling) och "Kåserier" (för nöjes skull). Vill du ha en närmare beskrivning av lösningsfokuserat så finns det på andras hemsidor som du hittar under "Samarbetsvänner".

Stundens aforism

" Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat de uppnår. "

Läs mer om

t1

Boken Utredning som förändringsverktyg - en idébok om sociala utredningar(2000) finns nu åter till försäljning.

Pris 100 kr + moms och frakt.

Läs mer »

Det finns fortfarande några lediga tider för handledning.

Samtliga artiklar/betraktelser har reviderats och fått en ansiktslyftning. Även några nya artiklar finn nu för läsning: Om ansvars- och motivationsbegreppen och en jämförande studie om likheter och skillnader mellan KBT och Lösningsfokus.